Friday, December 19, 2014

KEISTIMEWAAN RASULULLAH- bahagian 1

Keistimewaan Rasulullah (Kiyahi Haji Sirajuddin Abbas)



Nabi Muhammad sallallahu a'laihi wasallam merupakan kekasih ALLAH, orang mulia yang lebih mulia dari sekalian makhluk, lebih mulia dari langit dan bumi, lebih mulia dari bulan dan matahari, lebih mulia dari Arasy dan Kursi dan bahkan lebih mulia dari para nabi dan wali. Pendeknya Rasulullah lebih mulia dari sekalian makhluk.

Bukti-buktinya seperti yang disebutkan di dalam al-Quran dan Hadis :

1. Rasulullah sallallahu a'laihi wasallam adalah utusan ALLAH

Firmannya-

Apa jua kebaikan (ni'mat kesenangan) yang Engkau dapati maka ia adalah dari Allah; dan apa jua bencana yang menimpamu maka ia adalah (kesalahan) dirimu sendiri, dan Kami telah mengutus Engkau (Wahai Muhammad) kepada seluruh umat manusia sebagai seorang Rasul (yang membawa rahmat), dan cukuplah ALLAH menjadi saksi (yang membuktikan kebenaran hakikat ini). surah an-Nisaa ayat 79


2. Rasulullah sallallahu a'laihi wasallam dilantik menjadi Rasul untuk seluruh manusia dan Jin di dunia ini.

Firmannya-

katakanlah (Wahai Muhammad): "wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku adalah pesuruh ALLAH kepada kamu semuanya, (diutus oleh ALLAH) Yang Menguasai langit dan bumi, tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia: Yang menghidupkan dan mematikan, oleh itu berimanlah kamu kepada ALLAH dan RasulNya, Nabi Yang Ummi Yang beriman kepada ALLAH dan kalimah-kalimahNya (kitab-kitabNya); dan ikutilah Dia, supaya kamu beroleh hidayah petunjuk". surah al-A'raf ayat 158

Ibnu Kathir mengatakan bahawa Nabi Muhammad diutuskan kepada semua tanpa mengira suku bangsa. pendeknya jika sampai dakwah Rasulullah kepadanya dan ia tidak beriman, maka jadilah mereka orang kafir.

Berbeza dgn nabi terdahulu yang hanya dirasulkan untuk kaumnya sahaja.


3. Mengikuti Rasulullah sallallahu a'laihi wasallam syarat mutlak untuk mendapat kasih sayang ALLAH

FirmanNya-

Katakanlah (wahai Muhammad): "jika benar kamu mengasihi ALLAH maka ikutilah daku, nescaya ALLAH mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan (ingatlah), ALLAH Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. surah al-Ilmran ayat 31


4. Rasulullah sallallahu a'laihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia

FirmanNya-

Dan Kami telah meninggikan bagimu: sebutan namamu (dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan). surah al-Insyirah ayat 4

Maksud ayat ini ialah bahawa nama Nabi Muhammad telah diangkat tinggi oleh ALLAH. Bagaimana ALLAH mengangkat tinggi nama Nabi Muhammad tersebut dalam sebuah hadis-

Dari Abi Sa'id Al-Qudri, dari Nabi sallallahu a'laihi wasallam, baginda bersabda: datang Malaikat Jibril kepadaku, maka ia berkata : Tuhanku dan Tuhanmu bertanya: bagaimana caranya Aku mengangkat nama engkau? saya menjawab : ALLAH yang lebih tahu. Jibril berkata: ALLAH mengatakan : Apabila namaKu disebut maka nama Engkau disebut bersama Aku."

Menurut sayyidina Abdullah bin Abbas RA, gandingan nama ALLAH dengan nama Rasulullah adalah :

a- dalam membaca syahadat
b- dalam khutbah
c- dalam azan
d- dalam iqamat

Justeru tidak sah syahadahnya diucapkan tanpa menyebut nama Nabi Muhammad.
Keimanan seseorang dengan pengakuan terhadap ketuhanan Yang Esa belum cukup kalau tidak digandingkan dengan pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad dengan menggandingkan nama baginda di belakang nama ALLAH di dalam syahadah.


5- Rasulullah sallallahu a'laihi wasallam telah diperkatakan oleh ALLAH kepada para nabi sebelum baginda dilahirkan ke dunia

FirmanNya-

Dan ingatlah ketika ALLAH mengambil perjanjian setia dari Nabi-nabi (dengan firmanNya); "sesungguhnya apa jua kitab dan hikmat yang Aku berikan kepada kamu, kemudian datang pula kepada kamu seorang Rasulu yang mengesahkan apa yang ada pada kamu, hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepadaNya, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya". ALLAH berfirman lagi (bertanya kepada mereka); "sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiKu yang demikian itu?" mereka menjawab: "Kami berikrar (mengakui dan menerimanya)". ALLAH berfirman lagi: "Jika demikian, maka saksikanlah kamu, dan Aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu." surah al-Imran ayat 81

Al-Tabrani menyatakan : saidina Ali bin thalib di dalam mentafsirkan ayat ini berkata : seluruh Nabi yang dilantik ALLAH sejak dari Nabi Adam diambil perjanjian dengan ALLAH bahawa jika Nabi Muhammad kebetulan dilantik menjadi Rasul ketika Nabi-nabi itu masih hidup, maka Nabi-nabi itu wajib beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu a'laihi wasallam dan menolong baginda sallallahu a'laihi wasallam di dalam menjalankan syariat Islam (at Tabrani jilid3 halaman 323)


Ini petanda bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia dan lebih tinggi darjatnya berbanding Nabi-nabi yang lain.
Masih beranikah orang Islam menyamakan Nabi Muhammad dengan orang biasa?


bersambung..


rujukan :Kuliah Dhuha- Keistimewaan Rasulullah sallallahu a'laihi wasallam (Kiyahi Haji Sirajuddin Abbas)- disampaikan oleh al-fadhil ustaz Hj Rosli bin Othman: ahli majlis fatwa negeri Pulau Pinang)

No comments: